Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 402/07 w sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008.

Data podpisania: 2007/07/19

Data wejścia w życie: 2007/07/19


Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 819) zarządzam, co następuje :
 
            § 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju do dnia 3 sierpnia 2007 r.
           
            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.
 
            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/08/08, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Wioleta Zmorzyńska, dnia: 2007/08/08 14:12:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Zmorzyńska 2007/08/08 14:12:01 nowa pozycja