Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 20 z dnia 19 sierpnia 2021

NARADA nr 20 _ 2021
z dnia 19 sierpnia 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 7 września 2021 r.

1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30).
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr: 11/24, 11/26, 11/28, 11/30 z obrębu ewidencyjnego 3063 (Nad – Odrą 63).
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84).
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury
o nazwie: „Willa Lentza”.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

20. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie Polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie finansowania kolejowych przewozów aglomeracyjnych w 2021 r. oraz wdrażania zmian taryfowo-biletowych wspólnie ze spółką POLREGIO.
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

2. Stanowisko w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie za pierwsze półrocze 2021 r.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

3. Stanowisko w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 7 za pierwsze półrocze 2021 r.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie nabycia od Orbis S.A. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 42/3 z obrębu 1037 (Śródmieście 37), położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nowy Rynek i ul. Targ Rybny, o powierzchni 970 m ² do gminnego zasobu nieruchomości, z odroczoną w czasie płatnością na okres 3 lat
wnosi / prezentuje – p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: informację przyjęto.

2. Informacja w sprawie treści porozumienia na temat sposobu przekazania i zagospodarowania nieruchomości położonych na terenie Stoczni Szczecińskiej wraz z historyczną świetlicą – miejscem podpisania Porozumień Sierpniowych.
wnosi / prezentuje – p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: informację przyjęto.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/08/30, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2021/08/30 08:50:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2021/08/30 08:50:04 nowa pozycja