Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 13 z dnia 26 maja 2021

NARADA nr 13 _ 2021
z dnia 26 maja 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 29 czerwca 2021 r.

1. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonego w Szczecinie przy ul. Światowida 80b – działki nr 3/6 obręb 3092.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa – działka nr 7/23 obręb 3054.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Polickiej – działki nr 34/4 i 41/9 obręb 3203.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2021/2022.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali na potrzeby Dziełu Pieczy Zastępczej oraz Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: przekazano do dalszej analizy.

2. Stanowisko w sprawie zmian zasad realizacji programu „Aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży” – Środowiskowy animator sportu.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

3. Stanowisko w sprawie zainicjowania procedury przekazania Szczecińskiej Agencji Artystycznej nieruchomości gruntowej wraz z obiektem Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec, położonej przy ul. Fałata 2 (działka nr 3/6 z obrębu 2139), stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: przekazano do dalszej analizy.
.
Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie stanu przygotowań do TTSR 21
wnosi / prezentuje – p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: informację przyjęto.

2. Informacja w sprawie przygotowania do wydzierżawienia na okres 30 lat terenu przy ul. Szafera/ Al. Wojska Polskiego dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Football Arena z przeznaczeniem pod boisko piłkarskie z zapleczem socjalnym, sanitarnym oraz rekreacyjno – Gastronomicznym.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: przekazano do dalszej analizy
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/06/16, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2021/06/16 08:54:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2021/06/16 08:54:33 nowa pozycja