Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 2 z dnia 14 stycznia 2021

NARADA nr 2_2021
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Projekty uchwał na sesję w dniu 26.01.2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na 2021 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021 - 2025
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

10. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie podjęcia działań przez Gminę Miasto Szczecin dotyczących zagospodarowania promu pasażersko samochodowego Gryfia
wnosi / prezentuje: Krzysztof Soska, Zastępca PM
decyzja: informację przyjęto

2. Informacja w sprawie obywatelskiego projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
wnosi / prezentuje: p. R. Miszczuk, Dyrektor BRM
decyzja: informację przyjęto

Poszerzenie:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

 

 

 


 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2021/01/19, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2021/01/19 08:02:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2021/01/19 08:02:35 nowa pozycja