Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 26 z dnia 04 listopada 2021

NARADA nr 26 _ 2021
z dnia 4 listopada 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 23 listopada 2021 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wolframowej, stanowiącej działkę numer 10/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4214 (Dąbie 214).
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 403/6 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Dojazdowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Władysława Nehringa, stanowiącej działkę numer 8/8 z obrębu ewidencyjnego numer 3054.
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, z obrębu 4404.
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022.
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia na rok 2022 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
wnosi/prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Świętego Ducha” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – lotnisko 4” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
wnosi/prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/11/09, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2021/11/09 07:31:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2021/11/09 07:31:40 modyfikacja wartości
Anna Janicka 2021/11/09 07:27:17 nowa pozycja