Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 6 z dnia 25 lutego 2021

NARADA nr 6 _ 2021
z dnia 25 lutego 2021 r.


Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 23 marca 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn
– Policka 4” w Szczecinie
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Park Brodowski 2” w Szczecinie
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu „Bukowo – Kolonistów”
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie zmieniany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093.
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

13. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM


decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:


1. Stanowisko w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, przy ulicach: Panieńskiej, Kłodnej, Rybaki, Warzywnej, stanowiących działki gruntu nr: 30/8, 30/9, 30/20, 30/27 z obrębu 1037
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: zdjęto z porządku narady.

2. Stanowisko w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ulicy Malej Odrzańskiej, stanowiącej działki gruntu nr 30/30 i 30/31 z obrębu 1037, której użytkownikiem wieczystym jest Pod Zamkiem Neo-Plan Sp.
z o. o. Sp. kom. z siedzibą w Szczecinie
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM decyzja:

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

3. Stanowisko w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, przy ulicach: Panieńskiej, Środowej, Małej Odrzańskiej, Rybaki i Warzywnej, stanowiących działki gruntu nr: 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/22, 30/23, 30/28, 30/29 z obrębu 1037
wnosi / prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant II. tj. ustalenie nowego 3-letniego terminu zagospodarowania (zabudowy) ww. nieruchomości gruntowych.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/03/11, odpowiedzialny/a: Marta Braun, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2021/03/11 09:45:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2021/03/11 09:45:22 nowa pozycja