Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 1 z dnia 07 stycznia 2021

NARADA nr 1_2021
z dnia 7 stycznia 2021 r.


Projekty uchwał na sesję w dniu 26.01.2021 r.


1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2406.”
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Batalionów Chłopskich, Chobolańskiej, Podleśnej, Turystycznej)
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Dzierżonia)
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Leszczyńska, Dyrektor WK

7. Projekt uchwały w sprawie w realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

9. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. I. Łabaziewicz, Zastępca Dyrektora BPM

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie odstąpienia od decyzji kierunkowej w sprawie powołania Domu Skandynawskiego w formule Samorządowej Instytucji Kultury
wnosi / prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na prowadzenie DS w formule projektowej


Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie realizacji działań zmierzających do udzielenia wsparcia kinu „Pionier”
wnosi / prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto

2. Informacja w sprawie przebudowy torowisk
wnosi: M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: P. Adamczyk, Dyrektor WGK / p. Marcin Charęza, WGK
decyzja: informację przyjęto

 

 
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2021/01/12, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2021/01/12 08:13:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2021/01/12 08:13:35 nowa pozycja