Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 192/21 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/04/20

Data wejścia w życie: 2021/04/20


                                                                                           ZARZĄDZENIE NR 192/21

                                                                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                             z dnia 20 kwietnia 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2021 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w § 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Skarbnika Miasta DOROTĘ PUDŁO-ŻYLIŃSKĄ zastępuje Zastępca Skarbnika Miasta, który kieruje Wydziałem Zarządzania Finansami Miasta, a w przypadku nieobecności Skarbnika Miasta oraz Zastępcy Skarbnika Miasta zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Skarbnika Miasta.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                               Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organiacyjny, wytworzono: 2021/04/20, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2021/04/27 10:35:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2021/04/27 10:35:40 nowa pozycja