Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.3.20

Nr UNP:

28/S/20

Data złożenia:

2020/02/24

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI 

Przewidywany termin załatwienia:

2020/05/19

Przebieg postępowania:

14.02.2020 - data złożenia petycji do Rady Miasta

26.02.2020 - rejestracja w rejestrze petycji i publikacja na BIP

28.02.2020 - skierowanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/02/26, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/30 15:22:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/30 15:22:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/27 12:15:46 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:44:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:29:26 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.