Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 35/20 w sprawie utworzenia Rady Programowej Willi Lentza

Data podpisania: 2020/01/27

Data wejścia w życie: 2020/01/27


ZARZĄDZENIE NR 35/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia Rady Programowej Willi Lentza


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Radę Programową Willi Lentza, zwaną dalej Radą, w celu doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności programowej Willi Lentza, w składzie:

1)Roman Czejarek - dziennikarz, pisarz, publicysta;
2)Michał Dębowski - Miejski Konserwator Zabytków;
3)dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch prof. AS - dyrygentka, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, Kolegium Sztuk Muzycznych, Wydział edukacji muzycznej, Katedra Dyrygentury;
4)dr hab. Jörg Hackmann - Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Greifswaldzkiego;
5)dr Dariusz Kacprzak - Zastępca Dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie;
6)Jadwiga Łucja Kimber - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
7)prof. dr hab. Kamil Kuskowski - Kierownik Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Wydział Sztuki Mediów, Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie;
8)Artur Daniel Liskowacki - prozaik, eseista, poeta, krytyk teatralny, publicysta Kuriera Szczecińskiego, członek Prezydenckiej Rady Kultury;
9)Maria Niewęgłowska - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie;
10)Stanisław Ruksza - Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie;
11)Dorota Serwa - Dyrektor Filharmonii im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie;
12)Michał Radomił Wiśniewski - pisarz, publicysta.
§ 2. Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

IV
udostępnił: WK, wytworzono: 2020/01/27, odpowiedzialny/a: Agnieszka Królikowska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2020/02/26 14:22:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2020/02/26 14:22:41 nowa pozycja