Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 113/20 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2020 r.

Data podpisania: 2020/03/05

Data wejścia w życie: 2020/03/05


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2020 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Harmonogram Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Karta projektu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykaz szkół objętych Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim 2020 stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Biura Rady Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek 


IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/06, odpowiedzialny/a: Anna Musiał, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2020/03/06 11:23:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2020/03/06 11:23:40 nowa pozycja