Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 74/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/02/21

Data wejścia w życie: 2020/02/21


Zarządzenie Nr 74/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) oraz w związku z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 483/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin (zm.Zarządzenie Nr 398/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2018 r., Zarządzenie Nr 481/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2019 r.) Załącznik Nr 1 – Regulamin Komisji Socjalnej, otrzymuje brzmienie jak załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2020/02/25, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2020/02/25 15:02:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2020/02/25 15:02:33 nowa pozycja