Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 34/20 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

Data podpisania: 2020/01/22

Data wejścia w życie: 2020/01/22


Zarządzenie Nr 34/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/01/28, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Leonarda Rożek, dnia: 2020/01/28 09:32:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leonarda Rożek 2020/01/28 09:32:36 nowa pozycja