Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 146/20 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/03/18

Data wejścia w życie: 2020/03/18


                                                                            ZARZĄDZENIE NR 146/20

                                                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                               z dnia 18 marca 2020 r.


w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin


Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461) zarządzam,

co następuje:

§ 1. 1 W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Szczecin,

zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu, jak również do Filii Urzędu na Prawobrzeżu Miasta należy składać

elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczanie w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu

do Biura Obsługi Interesantów oraz Filii.

§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do bieżącej rejestracji zgonów oraz sporządzania

aktów zgonu.

§ 3. Pracownicy Urzędu, z zastrzeżeniem § 2 realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczonej

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                            

                                                                                                                    Prezydent Miasta
 
 
                                                                                                                      Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/03/18, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/03/19 12:57:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/03/19 12:57:33 nowa pozycja