Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 297/20 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Data podpisania: 2020/06/10

Data wejścia w życie: 2020/06/10


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019 r. poz. 684, poz. 1504, z 2018 r. poz. 130 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznaczam na terenie Miasta Szczecin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
1) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (przy skrzyżowaniu z ul. 5 - go Lipca);
2) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (przy skrzyżowaniu z ul. Ku Słońcu);
3) słup ogłoszeniowy przy ul. Brodzińskiego;
4) słup ogłoszeniowy przy ul. Bolesława Śmiałego (przy skrzyżowaniu z ul. 5 Lipca);
5) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy Dworcu Niebuszewo);
6) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja);
7) słup ogłoszeniowy przy ul. Emilii Plater;
8) słup ogłoszeniowy przy ul. Henryka Pobożnego (przy skrzyżowaniu z ul. Szczerbcową);
9) słup ogłoszeniowy przy ul. Karłowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza);
10) słup ogłoszeniowy przy ul. Królowej Korony Polskiej;
11) słup ogłoszeniowy przy ul. Mazurskiej (przy Komendzie Policji);
12) słup ogłoszeniowy przy ul. Makuszyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela);
13) słup ogłoszeniowy przy ul. Metalowej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Szarego);
14) słup ogłoszeniowy przy ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową);
15) słup ogłoszeniowy przy ul. Niedziałkowskiego (przy skrzyżowaniu z al. Papieża Jana Pawła II);
16) słup ogłoszeniowy przy ul. Nurkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką);
17) słup ogłoszeniowy przy ul. Ostrowickiej (przy skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego);
18) słup ogłoszeniowy przy ul. Potulickiej (przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza);
19) słup ogłoszeniowy przy ul. Starzyńskiego (przy cerkwi Św. Mikołaja);
20) słup ogłoszeniowy przy ul. Swarożyca (przy skrzyżowaniu z ul. Parkową);
21) słup ogłoszeniowy przy ul. Św. Józefa (przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 - skrzyżowanie z ul. Grudziądzką);
22) słup ogłoszeniowy przy ul. Tarczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza);
23) słup ogłoszeniowy przy ul. Toruńskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Rumuńską);
24) słup ogłoszeniowy przy ul. Wielkopolskiej (przy skrzyżowaniu z Al. Papieża Jana Pawła II - przy warzywniaku);
25) słup ogłoszeniowy przy ul. Żaglowej (przy wjeździe do przystani);
26) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Szpitalnej 10;
27) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Żółkiewskiego 19a;
28) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy Alei Wojska Polskiego 167;
29) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Widzewskiej 12;
30) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Swarożyca 5 (znajdującego się na przeciw wejścia do Teatru Polskiego);
31) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Naruszewicza 4-5;
32) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Budziszyńska 32A;
33) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Niemierzyńska 18A;
34) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Kwiatowa 29;
35) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Emilii Plater 82.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta
 
Piotr Krzystek

udostępnił: brm, wytworzono: 2020/06/10, odpowiedzialny/a: marta czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/06/10 13:50:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/06/10 13:50:05 nowa pozycja