Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 361/19 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Data podpisania: 2019/08/16

Data wejścia w życie: 2019/08/16


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019 r. poz. 684, poz. 1504) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznaczam na terenie Miasta Szczecin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
1) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (przy skrzyżowaniu z ul. 5 - go Lipca),
2) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (przy skrzyżowaniu z ul. Ku Słońcu),
3) słup ogłoszeniowy przy ul. Brodzińskiego, 4) słup ogłoszeniowy przy ul. Bolesława Śmiałego (przy skrzyżowaniu z ul. 5 Lipca),
5) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy Dworcu Niebuszewo),
6) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja),
7) słup ogłoszeniowy przy ul. Emilii Plater,
8) słup ogłoszeniowy przy ul. Henryka Pobożnego (przy skrzyżowaniu z ul. Szczerbcową),
9) słup ogłoszeniowy przy ul. Karłowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza),
10) słup ogłoszeniowy przy ul. Królowej Korony Polskiej,
11) słup ogłoszeniowy przy ul. Mazurskiej (przy Komendzie Policji),
12) słup ogłoszeniowy przy ul. Makuszyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela),
13) słup ogłoszeniowy przy ul. Metalowej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Szarego),
14) słup ogłoszeniowy przy ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową),
15) słup ogłoszeniowy przy ul. Niedziałkowskiego (przy skrzyżowaniu z al. Papieża Jana Pawła II),
16) słup ogłoszeniowy przy ul. Nurkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką),
17) słup ogłoszeniowy przy ul. Ostrowickiej (przy skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego),
18) słup ogłoszeniowy przy ul. Potulickiej (przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza),
19) słup ogłoszeniowy przy ul. Starzyńskiego (przy cerkwi Św. Mikołaja),
20) słup ogłoszeniowy przy ul. Swarożyca (przy skrzyżowaniu z ul. Parkową),
21) słup ogłoszeniowy przy ul. Św. Józefa (przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 - skrzyżowanie z ul. Grudziądzką),
22) słup ogłoszeniowy przy ul. Tarczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza),
23) słup ogłoszeniowy przy ul. Toruńskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Rumuńską),
24) słup ogłoszeniowy przy ul. Wielkopolskiej (przy skrzyżowaniu z Al. Papieża Jana Pawła II - przy warzywniaku);
25) słup ogłoszeniowy przy ul. Żaglowej (przy wjeździe do przystani),
26) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Szpitalnej 10,
27) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Żółkiewskiego 19a,
28) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy Alei Wojska Polskiego 167,
29) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Widzewskiej 12,
30) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Swarożyca 5 (znajdującego się na przeciw wejścia do Teatru Polskiego)
31) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Naruszewicza 4-5.”
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/19, odpowiedzialny/a: marta czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/08/19 15:13:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/08/19 15:13:38 nowa pozycja