Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 282/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/07/04

Data wejścia w życie: 2019/07/04


 

 

Zarządzenie Nr 282/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 4 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506), § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 64/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Jacek Karpowicz – Podinspektor w Biurze Spadków i Mienia Skarbu Państwa;”;

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Iwona Łabaziewicz - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/07/19, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/07/19 08:20:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/07/19 08:20:31 modyfikacja wartości
Marta Braun 2019/07/19 08:19:49 nowa pozycja