Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 123/19 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 r.

Data podpisania: 2019/03/26

Data wejścia w życie: 2019/03/26


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Harmonogram Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Karta projektu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty  Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem