Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 133/19 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Miasto Szczecin zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Data podpisania: 2019/03/29

Data wejścia w życie: 2019/03/29


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 r. poz. 754 t.j., zm. poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1349, poz. 1321, poz. 130; z 2019 r. poz. 273) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie miasta Szczecin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

1) słup ogłoszeniowy przy ul. Kazimierza Brodzińskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Wandy),

2) słup ogłoszeniowy przy ul. Bolesława Śmiałego (przy skrzyżowaniu z ul. 5 Lipca),

3) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy Dworcu Niebuszewo),

4) słup ogłoszeniowy przy ul. Henryka Pobożnego (przy skrzyżowaniu z ul. Szczerbcową),

5) słup ogłoszeniowy przy ul. Królowej Korony Polskiej (na odcinku pomiędzy ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego),

6) słup ogłoszeniowy przy ul. Makuszyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela),

7) słup ogłoszeniowy przy ul. Metalowej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Szarego),

8) słup ogłoszeniowy przy ul. Niedziałkowskiego (przy skrzyżowaniu z al. Papieża Jana Pawła II),

9) słup ogłoszeniowy przy ul. Nurkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką),

10) słup ogłoszeniowy przy ul. Tarczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza),

11) słup ogłoszeniowy przy ul. Toruńskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Rumuńską),

12) słup ogłoszeniowy przy ul. Żaglowej (przy wjeździe do przystani),

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/09, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/04/09 08:01:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/04/09 08:01:24 nowa pozycja