Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2019 r.

Pełny Nr Uchwały: IX/261/19

Data uchwalenia: 2019/07/05

Typ Aktu prawnego:  Uchwała Rady Miasta 


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 sierpnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/07/10, odpowiedzialny/a: Edyta Sowińska, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2019/08/23 15:30:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2019/08/23 15:30:06 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/08/23 15:27:07 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/07/10 14:16:59 nowa pozycja