Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2019 r.

Pełny Nr Uchwały: VI/1/19

Data uchwalenia: 2019/04/23

Typ Aktu prawnego:  Apel Rady Miasta 


w sprawie zwiększenia poziomu subwencji oświatowej dla samorządów


APEL NR 1/19
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2019 r.


w sprawie zwiększenia poziomu subwencji oświatowej dla samorządów

Rada Miasta Szczecin apeluje do Rady Ministrów RP o zwiększenie poziomu subwencji oświatowej dla samorządów do poziomu pozwalającego pokryć wynagrodzenia pracowników oświaty w 100 %.

Mając na uwadze obecną sytuacje nauczycieli oraz przedłużające się negocjacje dotyczące wzrostu poziomu wynagrodzeń tej jakże ważnej grupy społecznej pragniemy podkreślić, że system finansowania pracowników oświaty w coraz większym stopniu nie pozwala na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, a kolejne działania władz centralnych związane ze sferą oświaty nie przewidują naprawy ani nawet ustabilizowania tego wadliwie działającego systemu.

Rada Miasta pragnie podkreślić, że w mijającym roku subwencja oświatowa wystarczyła na pokrycie jedynie 71 % wynagrodzeń będących w szczecińskim systemie oświaty. Istotnym wskaźnikiem jest również stale rosnąca dysproporcja pomiędzy rzeczywistymi wydatkami gminy na oświatę a rządową subwencją, która tych wydatków nie pokrywa. W skali kraju luka finansowa oświaty w ciągu dwóch lat wzrosła do 23,45 mld zł.
Niedawna reforma oświaty pociągnęła za sobą ogromne koszty dla Szczecina, na poziomie blisko 70 mln złotych. Te kwoty w żaden sposób nie zostały zrekompensowane w subwencji, wręcz przeciwnie, powiększyły tylko deficyt, którą gmina uzupełniła z własnych środków, mając na uwadze potrzebę bieżącego utrzymania systemu oświaty w mieście i przede wszystkim zapewniając nauczycielom należne wynagrodzenia.
Skala dysproporcji jednak stale rośnie i z obawą patrzymy na kierunek, w którym zmierzają władze państwa. Próba przeniesienia coraz większej części kosztów systemu edukacji na samorządy będzie nadmiernym obciążeniem budżetów gmin. Inwestycje w oświatę (m.in. budowa nowych szkól, remonty budynków, wprowadzenie programów edukacyjnych) są zawsze traktowane priorytetowo. Kierunek, w którym zmierza polski rząd sprawi, że wiele z tych zadań może wykroczyć poza możliwości samorządów.

Dodatkową obawę budzą zapowiedzi zmian w systemie podatkowym. Zapowiadane zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców odbędzie się kosztem samorządów, które realizują zadania publiczne dla tychże społeczności lokalnych. Będzie to znaczne uszczuplenie dochodów gmin. W sytuacji, w której miasta w coraz większym stopniu finansują system oświaty, jest to poważne zagrożenie dla stabilności finansowej gmin.
Zadaniem samorządów jest zapewnienie warunków do działania systemu oświaty. Zadaniem rządu jest finansowanie tego systemu.

Apelujemy, aby rząd wywiązywał się ze swojego zadania. Apelujemy o zwiększenie subwencji do poziomu pozwalającego pokryć wynagrodzenia pracowników oświaty w 100 %.

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Michał Wilkocki
 


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/09/25, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2019/09/25 08:10:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2019/09/25 08:10:01 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/25 08:09:35 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/25 08:05:33 nowa pozycja