Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 4 z dnia 02 marca 2018

NARADA nr 04_2018
w dniu 02 marca 2018 r.


Projekty uchwał na sesję RM w dniu 27 marca 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 41 w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
wnosi: p. P. Adamczyk, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
wnosi: p. P. Adamczyk, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 9/5 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 17
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: Sylwia Jakubik - Podolska – Z-ca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 7a, stanowiącej działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 ha, obr. 4054
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: Sylwia Jakubik - Podolska – Z-ca Dyrektora WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Budziszyńska” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie i uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - 9 Maja” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Mieszka I” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Chmielewskiego” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom - Kasztanowe” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

21. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowisko Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia umowy dzierżawy terenu położonego przy „Kanale Odyńca” w rejonie „Kąpieliska Dziewoklicz” pod powiększenie parku rozrywki pn. „Toys Garden”.
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Prezydent wyraża zgodę na Wariant I tj. zawarcie na czas oznaczony umowy dzierżawy terenu.


Informacje:

1. Informacja dotycząca Centrum ds. Seniora
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: Informację przyjęto

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/03/06, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2018/03/06 14:28:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2018/03/06 14:28:01 nowa pozycja