Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 13 z dnia 21 czerwca 2018

NARADA nr 13_2018
w dniu 21 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 5 lipca 2018

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

3.Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

4.Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

5. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

6. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

7. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00- IP.02-32-K34/18
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

8. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

9. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

10. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin– Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

11. Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

12.Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

13.Projekt w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie prowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: „Alzhaimer 75”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

16.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

17.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wielka Kępa ” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje- Willa Kultury” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Nawacka-Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 36.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

21.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

22.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu 4069
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

23.Projekt w sprawie przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

24.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

25.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM


Stanowiska:

1.Stanowisko, w sprawie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Walecznych 23,oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 107/4 o pow. 9,0402 ha, obręb 4162, stanowiącej teren byłego Domu Dziecka nr 2 (wpisanej do rejestru zabytków, jako zespół budynków przy ul. Walecznych 23 wraz z parkiem)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Prezydent wyraził zgodę na wariant II stanowiska tj. na przygotowanie procesu oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Walecznych 23.

2.Stanowisko, w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o adresach Wyspiańskiego 66, 68 i 70.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

3. Stanowisko, w sprawie wyrażenia zgody na przetargowe zbycie nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. K. Paryskiej 34/1, nabytego przez GMS w drodze spadku.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

4. Stanowisko, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie, wybranych składników majątku GMS, nabytych w drodze spadkobrania.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Jurczak, Kierownik BSiMSP
decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę.

5. Stanowisko, w sprawie wniosku Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin w sprawie podjęcia Uchwały Rady Miasta Szczecin i Rady Gminy Kobylanka o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
decyzja: Prezydent Miasta nie wyraził zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.


 


udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/06/26, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/06/26 14:22:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/06/26 14:22:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/06/26 14:20:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/06/26 14:14:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/06/26 14:13:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/06/26 14:11:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/06/26 14:10:25 nowa pozycja