Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 1 z dnia 05 stycznia 2018

NARADA nr 01_2018

w dniu 05 stycznia 2018 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 30 stycznia 2018 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 3” w Szczecinie.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością GMS, położonej przy ul. Stołczyńskiej 122, stanowiącej działkę nr 25/5, o pow. 0,1250 ha, Obr. 3021.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów - działki nr 1/187, 1/208 oraz 1/204 i 1/209 z obrębu 3085

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 23a, stanowiącej działkę nr 17/7 z obrębu 1042

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2018 r.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska PM:

 

1.Stanowisko PM, w sprawie wniosku o wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej terenu położonego, przy ul. Księcia Biskupa Wł. Bandurskiego, stanowiącego działkę nr 80/4, z obrębu 3096, na okres 30 lat

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. S. Rogulska, Zastępca Dyrektora ZBiLK

decyzja: Prezydent wyraża zgodę na wszczęcie procedury, zmierzającej do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, terenu stanowiącego działkę 80/4, z obrębu 3096, na okres 30 lat, na rzecz Stowarzyszenia Użytkowników Garaży Murowanych- Bandurskiego.

 

2.Stanowisko PM, w sprawie Pomnika „Pamięci tych, którzy zdobywali Szczecin w kwietniu 1945”, przy ulicy Nehringa

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: Prezydent wyraża zgodę na przeprowadzenie działań rozbiórkowych pomnika, przy ul. Nehringa w I półroczu 2018 r.

 

3.Stanowisko PM, w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. Podbórzańskiej 5, działka gruntu nr 56/9, z obrębu ewidencyjnego 3065

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Prezydent  zaakceptował  Wariant II stanowiska, tj. należy odstąpić od przygotowania do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nr 56/9, z obrębu ewidencyjnego nr 3065, o powierzchni 1990 m²  i dokonać analizy realizacji inwestycji  celu publicznego, polegającej na budowie przedszkola publicznego.

 

4.Stanowisko PM, w sprawie uzyskania tytuły prawnego przez Miejska Bibliotekę Publiczną, do nieruchomości położonej przy ul. M. Dąbrowskiej, w celu budowy obiektu bibliotecznego.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Prezydent wyraża wolę zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy GMS a MBP w Szczecinie, po zakończeniu inwestycji.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie Regulaminu naboru wniosków, o najem mieszkań, w ramach programu „Dom dla Absolwenta”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie harmonogramu pracy kolegium PM w 2018 r.

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/01/16, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2018/01/16 14:59:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2018/01/16 14:59:33 nowa pozycja