Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 18 z dnia 29 sierpnia 2018

NARADA nr 18_2018
w dniu 29 sierpnia 2018 r.


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, za pierwsze półrocze 2018 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS
decyzja: Prezydent Miasta przyjął informację.

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbycia części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Arkońskiej stanowiącej działkę nr 55 z obr. 2065 na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I stanowiska tj. nie wyraża zgody na zbycie ww. nieruchomości, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru, który określi sposób zabudowy i zagospodarowania terenu oraz granice poszczególnych funkcji.

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbycia terenu inwestycyjnego obejmującego działki nr 3/2, nr 3/3, nr 60/1, nr 60/2 z obr. 4022 oraz nr 9/13 i 9/14 z obrębu 4306 o łącznej powierzchni 4,2120 ha stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie w rejonie ulicy Jeziornej.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON
decyzja: Przekazano do dalszej analizy.

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Cennika Świadczenia Usług związanych z przyjęciem odpadów do zagospodarowania w ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Z-ca Dyrektora WGKiOŚ
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował stanowisko.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 11 września 2018

1.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

2.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. R. Miszczuk, Dyrektor BRM
decyzja: Zgłoszono do porządku obrad Sesji RM.

Informacje:

1.Informacja w sprawie Szczecińskiego Domu Sportu.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: Informację przyjęto.

2.Informacja w sprawie oferty non-stop - mieszkania na wynajem.
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Informację przyjęto.
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/09/04, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2018/09/04 14:13:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2018/09/04 14:13:16 nowa pozycja