Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333638

Aktualna strona: 809

Wydrukowano: 0

Formularz kontaktowy
Tytuł:Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz postanowienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz postanowienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

W sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, za nieruchomość oznaczoną jako działka nr65/1 z obr. 1056, o pow. 0,0049 ha, przeznaczona na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 2/2017 z dnia 28.04.2017 r, znak: WUIAB-III.6740.11.2017.TS, UNP: 1234/WUIAB/-XIV/17 na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. 9-go Maja w Szczecinie – etap III, IV, V, VI”

 

Dzień, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej –
 19.01 .2018


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin