Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352169

Aktualna strona: 308481

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 430/17 w sprawie cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Data podpisania: 2017/10/03

Data wejścia w życie: 2017/10/03


Zarządzenie Nr 430/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Na podstawie § 2 uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 12 poz.237) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Cennik korzystania z miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 557/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych (zm. Zarządzenie Nr 14/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 201 r., Zarządzenie Nr 184/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2011 r., Zarządzenie Nr 78/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 479/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r., Zarządzenie Nr 536A/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 grudnia 2013 r.)

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta 

Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin