Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Stanowiska Rady Miasta IV kadencji

Pełny Nr Uchwały: XIV/7/03

Data uchwalenia: 2003/12/15

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. w Szczecinie


STANOWISKO Nr 7/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. w Szczecinie

Rada Miasta Szczecina wyraża głębokie zaniepokojenie przedłużającą się procedurą zbycia majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. na rzecz jedynego oferenta jakim jest Stocznia Szczecińska Nowa. Fakt ten bulwersuje tym bardziej, że to właściwie Szczecińska Stocznia Nowa, jeszcze przed zamknięciem procesu upadłości holdingu przyjęła na siebie ciężar stworzenia tysięcy miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta i regionu – byłych pracowników holdingu, stając się zakładnikiem własnej aktywności.

Wielkość zobowiązań wynikających z błędów w zarządzaniu holdingiem nie może rzutować na cenę majątku zwłaszcza po wielu nieskutecznych próbach jego sprzedaży.

Oczekiwana cena nie powinna też znajdować uzasadnienia w całościowych wpływach finansowych wnoszonych syndykowi przez Stocznię Szczecińska Nowa z tytułu dzierżawy nieruchomości i ruchomych składników majątku. To nie skarb państwa w efekcie winien ponosić koszty złego gospodarowania stoczniowym holdingiem, stąd też Rada Miasta apeluje do syndyka masy upadłościowej Porta Holding S.A. o niezwłoczne, zgodne z prawem zakończenie procedury zbycia majątku dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp z o.o. za cenę dostosowaną do jej możliwości finansowych.

Rada Miasta Szczecina, w trudnym okresie budżetu apeluje do Prezydenta Miasta Szczecina o wsparcie dla Szczecińskiej Stoczni Nowa, poprzez zastosowanie możliwych ulg podatkowych od nieruchomości dzierżawionych od syndyka masy upadłościowej „Porty Holding” S.A., pod warunkiem pomniejszenia o tę kwotę wysokiego czynszu dzierżawnego płaconego syndykowi przez Stocznię „Nową”.

Rada Miasta Szczecina oczekuje wsparcia niniejszego stanowiska poprzez stosowne organy oraz wszystkich tych, którym jest bliski los mieszkańców Szczecina i polskiego przemysłu stoczniowego.

 

Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2004/01/07, odpowiedzialny/a: Edyta Porzuczek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/12 12:32:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/12 12:32:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/01/07 10:09:18 nowa pozycja