Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Stanowiska Rady Miasta IV kadencji

Pełny Nr Uchwały: XVIII/10/04

Data uchwalenia: 2004/03/15

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie przejęcia majątku przez Stocznię Szczecińską Nowa


STANOWISKO NR 10/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie przejęcia majątku przez Stocznię Szczecińską Nowa

Silna pozycja Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. ma dla Miasta duże znaczenie ze względu na jej wpływ na poziom rozwoju gospodarczego w naszym mieście oraz ze względu na tworzone miejsca pracy - zarówno w Stoczni jak i w firmach z nią kooperujących.

Mimo trudności, których doświadcza obecnie przemysł stoczniowy, władze Miasta znajdują uzasadnienie dla utrzymania silnych powiązań Szczecina z gospodarką morską. Przeświadczenie to znajduje oparcie nie tylko na tradycyjnych dla Szczecina związków z morzem oraz perspektywy rosnącej roli Bałtyku, ale również na świadomości, iż koniunktura w tej branży wyznaczana jest przez cykle kilku, a nawet kilkunastoletnie, co rokuje szansę na poprawę obecnej sytuacji. Dlatego Miasto Szczecin aktywnie włączyło się w proces ratowania Stoczni poprzez pomoc społeczną dla pracowników stoczni, odroczenia terminu płatności i umorzenia opłat oraz podatków lokalnych, udzielenie poręczeń spłat pożyczek udzielanych Stoczni oraz zaangażowanie w program ponownego zatrudniania zwalnianych pracowników przemysłu stoczniowego.

Podejmowane przez Miasto dotychczas działania przyczyniły się w znacznym stopniu do wzmocnienia pozycji Stoczni Szczecińskiej Nowa. Stocznia wraz z firmami pracującymi na jej rzecz zatrudnia obecnie 6660 pracowników, których roczne wynagrodzenie wynosi 180 mln zł. Za 79 mln zł. Stocznia Szczecińska Nowa przejęła majątek od Syndyka Masy Upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., a opłaty uiszczone Syndykowi z tytułu dzierżawy wyniosły w skali roku 21,6 mln zł. Decyzja o umorzeniu części podatku od nieruchomości przyczyniła się do zaoszczędzenia przez Stocznię 9,6 mln zł. Na konserwację urządzeń i maszyn Stocznia poniosła koszty w wysokości 20 mln zł. Rocznie Stocznia Szczecińska Nowa realizuje zamówienia na kwotę około 1.050 mld dolarów z tytułu kontraktów uprawomocnionych oraz 500 mln dolarów z tytułu kontraktów nieuprawomocnionych, a produkty wytwarzane przez Stocznię znajdują popularność oraz uznanie na ryku europejskim i światowym, czego wyrazem jest przyznanie przez Królewską Akademię Morską tytułu „Statku Roku” za chemikaliowiec zaprojektowany i wykonany przez Stocznię Szczecińską Nowa.

Jednak wskazane sukcesy nie wystarczą do zniwelowania groźby zaprzestania działalności przez Stocznię, spowodowanej brakiem własnego majątku. Kontynuacja produkcji statków wymaga bowiem posiadania maszyn i urządzeń upadłej Stoczni Szczecińskiej oraz części majątku (m.in. praw do nieruchomości) należącego do Porty Holding. Ponadto płacenie syndykowi bardzo wysokiego czynszu za dzierżawę majątku wymienionych spółek obniża wiarygodność kredytową Stoczni Szczecińskiej Nowa wobec armatorów i banków.

Dlatego należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu doprowadzenie do przejęcia przez Stocznię Szczecińską Nowa majątku po upadłej Stoczni Szczecińskiej S.A. oraz Porcie Holding.

W tym celu Rada Miasta Szczecina popiera Prezydenta Miasta Szczecina w podejmowaniu wszelkich możliwych działań na rzecz pomocy Stoczni Szczecińskiej Nowa poprzez doprowadzenie do nabycia przez Stocznię własności majątku po upadłych spółkach stoczniowych, koniecznego do dalszej działalności oraz rozwoju Stoczni Szczecińskiej Nowa.

 

Jan Stopyra
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
 


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2004/03/24, odpowiedzialny/a: Edyta Porzuczek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/12 12:51:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/12 12:51:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/03/24 12:58:38 nowa pozycja