Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 15 z dnia 10 marca 2016

NARADA nr 15_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 10 marca 2016 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta,  w sprawie wskazania przedmiotu, który wykona prace remontowe w pomieszczeniach budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie, celem utworzenia Klubu Seniora

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta,  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie harmonogramu dochodzenia do związku metropolitalnego oraz porządek walnego SSOM

wnosi: p. Michał Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. Kamila Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja o planach finansowych spółek komunalnych na lata 2016-2019, na tle przewidywanego wykonania 2015 roku.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, dotycząca aktualnej sytuacji w spółce Turzyn

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie możliwości dofinansowania ze środków unijnych- tworzenie/ doposażanie laboratoriów; wyposażanie szkół w interaktywne elementy

realizuje: p. S. Lipiński, Zastępca PM/ p. R. Księżopolski/ WZFM/ p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie możliwości udziału GMS w projekcie Inteligentne Miasto

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta/ p. Sz. Stempiński, Doradca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie umowy przewozowej w TS

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk- Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

8.Informacja, w sprawie targowisk

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk- Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

9.Informacja, w sprawie realizacji dotacji unijnych

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM/ p. R. Księżopolski

decyzja: Informację przyjęto.

 

10.Informacja, w spawie 12,5 dla Szczecina"

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/03/14, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/03/14 13:49:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/03/14 13:49:19 nowa pozycja