Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 9 z dnia 24 lutego 2016

NARADA nr 9_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 24 lutego 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 22 marca 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą i powiatem Goleniów

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1/12 z obrębu 4706, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Lubczyńskiej.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 637/1000 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Szczecinie przy ul. Orawskiej 15, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych najemców

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 7” w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Teligi”  w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (strategia taryfowa ZWiK)

wnosi: p. M. Pawlicki PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

decyzja: wprowadzono do porządku obraz sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko, w sprawie złożonego przez ZWiK Sp. z o.o. w szczecinie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach POIiŚ projektu pn. „Czysta Odra w szczecinie”, konkurs zamknięty nr POIiŚ.2.3./1/2015

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent zaakceptował wniosek

 

Informacje:

 

1.Omówienie zmian do budżetu 2016 r.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Zastępca PM

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM, p. Klaudia Kacprzyk, Zastępca Dyrektora WZFM

decyzja: Informację przyjęto – skierowano do przygotowania projektu uchwały na sesję RM

 

2.Zmiany do WPRS 2016-2020, z perspektywą 2023

wnosi: p. Michał Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. Kamila Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: Informację przyjęto– skierowano do przygotowania projektu uchwały na sesję RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/03/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/03/04 08:43:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/03/04 08:43:31 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/03/04 08:34:42 nowa pozycja