Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 21 z dnia 14 kwietnia 2016

NARADA nr 21_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 14 kwietnia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta

 

1.Omówienie projektów uchwał RM na sesje w dniu 19 kwietnia 2016 r.

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor  BPM

prezentuje: wg właściwości

decyzja: Informację przyjęto.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwiększenia zaangażowania kapitałowego FWRG Miasta Szczecin Sp. z o.o. w SFP Sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Aleksander Buwelski, Dyrektor WOIiB

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie likwidacji części ROD „Botaniczne” obręb Śródmieście 1, działka 1/8, o pow. 26869 m², 1/10 o pow. 763 m², w powiązaniu z działką 1/6 obręb Śródmieście 1, w celu stworzenia nowego terenu inwestycyjnego oraz budowy ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej, na części działki 4/12, z obrębu Śródmieście 103, o pow. ok. 47000 m²

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Andrzej Feterowski, Prezes SPNT

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie utworzenia przy ul. Młodzieży Polskiej 28 Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: Katarzyna Falbogowska – Kierownik WSS

decyzja: Prezydent zaakceptował wniosek wg. wariant V stanowiska,

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Dziennych DPS przy ul. Potulickiej 40, ul. Łukasiewicza 6, ul. Ściegiennego 62 oraz Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Kruczej 17, w Szczecinie

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: Katarzyna Falbogowska – Kierownik WSS

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przystąpienia do konkursu o dofinansowanie ze środków EFS, w ramach RPO WZ na lata 2014- 2020 Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: Katarzyna Falbogowska – Kierownik WSS

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

               

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wzięcia udziału przez GMS w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Funduszy Europejskich”

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Rafał Księżopolski, Kierownik Referatu WZFM

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

7.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zasad regulujących możliwość organizowania przedstawień cyrkowych na terenie miasta

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

8.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmian w budżecie i WPF

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent zaakceptował stanowisko.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie ustawy o dekomunizacji

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Piotr Mync, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie koncepcji przebudowy al. Wojska Polskiego

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Jarosław Bondar – Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja o stanie przygotowań do Dni Skandynawskich.

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor  BPM

prezentuje: p. Michał Kaczmarczyk, Z-ca Dyrektora BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie legalności uchwały Nr XLVI/668/94 RM w Szczecinie, z dnia 07 marca 1994 r., w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecin.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/04/18, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/04/18 10:55:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/04/18 10:55:06 nowa pozycja