Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 78 z dnia 24 listopada 2016

NARADA nr  78_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 24 listopada 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego -rzeka Bukowa” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objecie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia i złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Szczecin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs nr POIS.2.5/3/2016.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok".

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina".

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

19.Projekt uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14, przy ul. Wszystkich Świętych 66, w Szczecinie, poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55, przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

20.Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie zmian budżetu 2016

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/11/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/11/30 09:19:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/11/30 09:19:06 nowa pozycja