Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 46 z dnia 23 sierpnia 2016

NARADA nr 46_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 23 sierpnia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 6 września 2016 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ul. Kombatantów 14, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych, będących osobami fizycznymi.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ul. Waleriana Łukasińskiego 57, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, będących osobami fizycznymi.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały, w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA do projektów, w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 i RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz zawarcia umowy o partnerstwie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Kościoła Katolickiego gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Stanowisko przyjęte wg. wariantu II, tj. odstąpić od procedury przygotowywania do zbycia ww. nieruchomości- dzierżawa 30- letnia.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania w formie outsourcingu kompleksowej obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. i tym samym likwidacji Ośrodka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wchodzącego w skład zespołu szkół, placówek i ośrodków pn. ZCEMiP

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: Przekazano do dalszych analiz.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań, zmierzających do opracowania przez WSS projektu uchwały RM, zmieniającej uchwałę, w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska – Dyrektor WSS

decyzja: Przekazano do dalszych analiz.

 

Informacje:

 

1.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, za pierwsze półrocze 2016 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska – Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja w sprawie stanu technicznego obiektów

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie przychodni przy ulicy Staromłyńskiej

wnosi: p. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. K. Stępień, Prezes NIOL

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie mostu Cłowego.

wnosi: p. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. R. Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, dot. postępu prac w pracach nad uchwalaniem wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem GMS na lata 2016- 2020 .

wnosi: p. P. Mync,  Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Informację przyjęto.

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/24, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/24 09:18:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/24 09:18:14 nowa pozycja