Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 18 z dnia 01 kwietnia 2016

NARADA nr 18_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 01 kwietnia 2016 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgodny na ogłoszenie w 2016 roku przetargu na zlecenie prac projektowych i wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej, z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla projektu pn.: „Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie”

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Stanisław Horoszko – Dyrektor MT

decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę

.

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie programów wsparcia dla kadry nauczycielskiej

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Małgorzata Łabuń, Zastępca Dyrektor WOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja na temat zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego- Arboretum Syrenie Stawy, na terenie Parku Kasprowicza, w Szczecinie”

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 19 04 2016

wnosi/ prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto

 

Stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie projektów uchwał na sesję RM w dniu 19 04 2016 :

 

1. 55/16 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM;

 

2. 61/16  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie,

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM;

 

3. Projekt uchwały, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM;

 

4. Autopoprawka  do projektu uchwały nr 324/15 Rady Miasta Szczecin – wersja 2

decyzja: zaopiniowano pozytywnie;


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/04/04, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/04/04 12:45:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/04/04 12:45:31 nowa pozycja