Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 30 z dnia 02 czerwca 2016

NARADA nr  30_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 2 czerwca 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 21 czerwca 2016 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (Piotra Skargi)

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (Chobolańska)

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Spiskiej 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - plaża 3" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: nie wprowadzono do porządku sesji RM,

 

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2" w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, MKZ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik

prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

18.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

19.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

20.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

21.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WS

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

22.Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta nr 324/15 wersja 2 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016 – 2020.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

23.Wniosek o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektów uchwał:

-nr 111/16 uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

-nr 112/16 uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

-nr 113/16 uchwały RM w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Nieruchomości i Opłaty Lokalne z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: wniosek zaakceptowano

 

24.Informacja w sprawie przerwy wakacyjnej w sesjach

wnosi: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz – Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto

 

25.Informacja w sprawie zmian w budżecie 2016, zmiany WPF i WPRS

wnosi: p. S. Lipiński -  Skarbnik / M.Przepiera - Zastępca PM

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM / p. K. Bogusławska, Dyrektor WS

 decyzja: informację przyjęto, projekty uchwał wprowadzono do porządku sesji RM

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie powierzenia wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku, przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie, w którym zostanie utworzony Klub Seniora

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Budnik, Kierownik Referatu WSS

decyzja: informację o realizacji przyjęto

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie zaangażowania kolegium prezydenckiego w Kongresie Morskim i Dniach Morza.

wnosi: p. Michał Kaczmarczyk, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Michał Kaczmarczyk, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja w sprawie przebiegu procedury sprzedaży udziałów należących do Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/06/06, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/06/20 12:31:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/06/20 12:31:41 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/06/06 13:30:08 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/06/06 11:11:10 nowa pozycja