Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 38 z dnia 30 czerwca 2016

NARADA nr  38_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 30 czerwca 2016 r.

 

Informacja, w sprawie porządku sesji RM na dzień 05 lipca 2016, wraz z dodatkowymi punktami.

 

1.Autopoprawka do projektu uchwały RM nr 152/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Radziwon- Zastępca Dyrektora WKs

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2.Autopoprawka do projektu uchwały RM nr 154/16 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

3.Autopoprawka nr 3 do projektu uchwały RM nr 324/15Autopoprawka Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miasta Nr 324/15 wersja 2 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

4.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwiększenia wydatków na 2016 SP ZOZ Szkół Wyższych o kwotę 100 000 zł., z przeznaczeniem na remont dachu i pomieszczeń na poddaszu, uszkodzonych na skutek jego nieszczelności, w budynku przy al. W. Polskiego 97.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Budnik, Kierownik WSS

decyzja: Prezydent wyraził zgodę.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie programów wsparcia dla kadry nauczycielskiej.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie planów dot. reformy oświaty w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie zaawansowania projektu „Jedna Ulica Rocznie”

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor  WGKiOŚ

decyzja: Informację przyjęto.

               

4.Informacja, w sprawie stanu inwestycji pn. stadion w Kijewie.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, p. M. Pawlicki, Zastępcy PM

decyzja: Informację przyjęto.                       


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/07/05, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/07/05 09:35:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/07/05 09:35:55 nowa pozycja