Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 42 z dnia 21 lipca 2016

NARADA nr  42_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 21 lipca 2016 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie spotkania z RO Wyspa Pucka i mieszkańcami osiedla wraz z rekomendacjami postępowania w poszczególnych, poruszanych na spotkaniu tematach i problemach

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: Przeniesiono na Naradę w dniu 28 07 2016

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zbywania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości na Wyspie Puckiej

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM                                

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Przeniesiono na Naradę w dniu 28 07 2016

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości przez GMS prawa własności działek gruntu, z obrębu ewidencyjnego 4121 (Dąbie 121)

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Mync, Zastępca PM/p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant II stanowiska, ale z opcją naliczenia odsetek. 

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie podjęcia uchwały przez WM przy ul. Bandurskiego 9-12, w zakresie adaptacji strychów, na lokale mieszkalne.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie uwag do sposobu zagospodarowania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej cześć działki nr 1/6, z obrębu 4146- Dąbie, położonej przy ul. Czarnogórskiej

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie zagospodarowania terenu wokół Toru Kolarskiego.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie cmentarza przy ul. Bronowickiej

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. Władysław Sikorski, Zastępca Dyrektora ZUK

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie odwołania od decyzji w sprawie zwrotu kwoty 351.987,80 zł z tytułu dotacji za 2015r. na zadania zlecone, z zakresu spraw obywatelskich

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WKs

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie opinii budżetowej, w sprawie zmian w budżecie

wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. W. Daniłkiewicz, Dyrektor WZKiOL

decyzja: Przeniesiono na Naradę w dniu 28 07 2016.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/07/26, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/07/26 12:27:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/07/26 12:27:25 nowa pozycja