Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 75 z dnia 07 listopada 2016

NARADA nr  75_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 07 listopada 2016 r.

 

Stanowisko Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wykonania przez Prezydenta Miasta Szczecin prawa pierwokupu zabezpieczonego na rzecz Gminy Miasto Szczecin przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 9/1, z obrębu 1085- Śródmieście 85, położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie przy ul. Władysława IV, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SZ1S/00081908/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Spółki pod firmą „GRYF NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Prezydent zaakceptował  wariant I stanowiska, tj. postanawia wykonać prawo pierwokupu, zabezpieczone na rzecz GMG, w sprzedaży ww. prawa.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie bieżącego zaawansowania prac dot. Dworca Górnego

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. E. Kordus, Kierownik BS

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie opodatkowania Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście podatkiem od nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. M. Śniady, Z-ca Dyrektora WPiOL

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja o działaniach w sprawie propozycji obniżenia stawek podatku od nieruchomości na terenach postoczniowych – dot. SPP Sp. z o.o. Pismo do UOKiK.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. M. Śniady, Z-ca Dyrektora WPiOL

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie modernizacji dostępu drogowego do Portu.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Kowalewska, Dyrektor WIM

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie modernizacji ul. Hożej

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Kowalewska, Dyrektor WIM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/11/10, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/11/10 12:58:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/11/10 12:58:38 nowa pozycja