Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 8 z dnia 18 lutego 2016

NARADA nr 08_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 18 lutego 2016 r.

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały, w sprawie wyboru przedstawiciela GMS do walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Batyckich

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Grzegorz Łubian,  Dyrektor WO

decyzja: do ponownej analizy

 

2.Autopoprawka do projektu uchwały nr 38/16 w sprawie realizacji i złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów pn.: „Park Majowe”, „Rewitalizacja Placu Batorego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs Nr POIiŚ.2.5/1/2015

wnosi: p. S. Lipiński,  Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Nr 324/15 Rady Miasta Szczecin, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020.

wnosi: p. M. Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. K. Gajewski Dyrektor WMiRSPN

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

4.Informacja, w sprawie porządku sesji RM w dniu  23 lutego 2016r.

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie planu działania WOIiB na 2016 r.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Buwelski Dyrektor WOIiB

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie współpracy GMS z przedsiębiorcami: należy zidentyfikować innowacyjne firmy udzielając im wsparcia; opracować plan współpracy, w celu  wzmocnienia ich potencjału włączyć do współpracy uczelni;

Realizuje: p. P. Mync, Zastępca PM/ WOIiB

Termin: styczeń 2016

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

3.Informacja, nt. rozstrzygnięcia przetargu dot. zagospodarowania kwartału 21

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

           

4.Informacja, w sprawie lokalizacji nowego żłóbka na lewobrzeżu.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Mync, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Opinia, w sprawie  stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowe dot. utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Buwelski, Dyrektor WOIiB

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie parkowania w strefie przez członków RO

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Paweł Adamczyk,Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

7.Informacja, w sprawie uchodźców

wnosi: p. Szczepan Stempiński – Doradca PM

prezentuje: p. Szczepan Stempiński – Doradca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

8.Informacja, w sprawie przeprawy Police - Święta - obejście zachodnie

wnosi: p. Kamila Bogusławska- Dyrektor BS

prezentuje: p. Kamila Bogusławska- Dyrektor BS

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/02/19, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/02/19 13:44:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/02/19 13:44:49 nowa pozycja