Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 52 z dnia 20 września 2016

NARADA nr 52_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

dniu 20 września 2016 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko 2”,  w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

2.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

3.Projekt uchwały, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

4.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

5.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska”,  w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

6.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska”, w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

7.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111, położonej w Szczecinie, przy ulicy Granitowej

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

8.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 8/41 z obrębu ewidencyjnego 3009, położonej w Szczecinie, przy ulicy Bł. Wincentego Kadłubka

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska – Dyrektor WZION

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

9.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5, położonego w budynku, przy ul. Żabiej 3 w Szczecinie.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

10.Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1b położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak – Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Łabuń – Zastępca Dyrektor WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów i słuchaczy szkół Gminy Miasto Szczecin, a także zapotrzebowania tych szkół na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Łabuń – Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

15.Projekt uchwały, w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniora w Szczecinie oraz nadania jej Statutu.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna, Kierownik WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

16.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów parkingowych położonych poza drogami publicznymi

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

17.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za  postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

18.Projekt uchwały, w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin, za rok 2016

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

19.Projekt uchwały, w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

20.Projekt uchwały, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

21.Projekt uchwały, w sprawie stawek podatku od nieruchomości

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska – Dyrektor WPiOL

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM.

 

22.Projekt uchwały, w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020, z perspektywą do roku 2023

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

 

Stanowska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2016, w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie przebudowy dworca Górnego - schemat organizacyjny

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie Wojska Polskiego

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie rozstrzygnięcia I etapu konkursu architektonicznego na aquapark/ Fabrykę Wody

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie mostu Cłowego

wnosi: p. M. Pawlicki – Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie audytu dot. etatyzacji i organizacji pracy we wszystkich podmiotach i instytucjach miejskich oraz nt. postępu prac związanych z powołaniem spółki inwestycyjnej

wnosi/ prezentuje:  p. R. Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/09/22, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/09/22 11:48:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/09/22 11:48:31 nowa pozycja