Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337011

Aktualna strona: 17267

Wydrukowano: 0

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 16 z dnia 30 sierpnia 2019

NARADA nr 16_2019

Z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 10 września 2019 r.

 

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego 
z zakresu administracji rządowej.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie za pierwsze półrocze.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: informację przyjęto

 

2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie za pierwsze półrocze.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: informację przyjęto


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin