Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 10 z dnia 30 maja 2019

NARADA nr 10_2019
z dnia 30 maja 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 25 czerwca 2019 r.


1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o .o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, p.o. Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, p.o. Dyrektora BPPM
decyzja: przekazano do dalszej analizy

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, p.o. Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Wrzosowe Wzgórza Etap I)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Dom dla Studenta)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. D. Matejski, Zastępca Dyrektora WOŚr
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
uwaga: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019 - 2023
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

22. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o. o z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych przy ul. Parkowej 64 b, obejmującej działki nr 21/34, 21/54, 21/56 z obrębu 1017 Szczecin Śródmieście
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I, tj. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność GMS, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługową.

2. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych przy al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: przekazano do dalszej analizy

3. Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie podziału środków finansowych na zadania realizowane
w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Kowalewska, Dyrektor WIM
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I.

Informacje:


1. Informacja o realizacji w sprawie kompleksowego dochodzenia roszczeń związanych z ustanawianiem służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: informację przyjęto

 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/06/10 14:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/06/10 14:35:47 nowa pozycja