Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 15 z dnia 14 sierpnia 2019

NARADA nr 15_2019

Z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 10 września 2019 r.

 

1.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

2.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

3.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

4.     Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

5.     Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Koszarowa VI)

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

6.     Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

7.     Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu  ulicy Łowieckiej  zaliczonej do kategorii dróg gminnych
na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

8.     Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

9.     Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych  na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska,  Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

10.   Projekt uchwały w sprawie utworzenia  Domu  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zdjęto z porządku Narady

 

11.   Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu  Domowi  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

decyzja: zdjęto z porządku Narady

 

12.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

13.   Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

14.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

15.   Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

16.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

17.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

18.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno
–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

19.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

20.   Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor Woś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Dębowski, MKZ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

22.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

23.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

24.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino
– Rolna” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

25.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce –  Św. Kingi” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

26.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

27.   Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

28.   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

29.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Centrum – Brama Portowa 3”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

30.   projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo – Grabowo, Stocznie”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz,  Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

31.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

32.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
na 2019 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

33.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

34.   Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

35.   Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

36.   Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko w sprawie roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomości oznaczonej jako działka 1/8 z obrębu 4070 (KW nr SZ1S/00193544/6) w wykonaniu decyzji administracyjnej z 29.05.1990 r. o nr GiGG/DT/8243-05/DG/90 na rzecz właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 55 i 1/5 z obrębu 4070 położonych przy ul. Botanicznej 80

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: Prezydent Miasta  wyraża zgodę na wariant II, tj. zakończyć sprawę pozytywnie poprzez uznanie roszczenia przedawnionego i ustanowienie użytkowania wieczystego na podstawie art. 13 ust. 1b z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późń. zm.) wraz z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.z 2018 r., poz. 1716 z późń. zm.)

 


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/08/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/08/20 15:04:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/08/20 15:04:59 nowa pozycja