Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 6 z dnia 14 marca 2019

NARADA nr 06_2019
z dnia 14 marca 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 marca 2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i finansowanie międzynarodowego programu MYP (Middle Years Programme) realizowanego w oddziałach międzynarodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPiOL
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
wnosi: p. Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta
prezentuje: p. Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Michalski, Zastępca Dyrektora BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie informacji o realizacji dochodów miasta za rok 2018 w zakresie planowanych dochodów majątkowych ze zbywania nieruchomości gruntowych.
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta przyjął informację


2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cukrowej, stanowiących działki gruntu nr nr 2/4 i 6/2 z obrębu ewidencyjnego 2124
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I, tj. zlecić podział działki gruntu nr 2/4, zgodnie z proponowaną koncepcją podziału , a następnie po uchwaleniu mpzp dla tego obszaru wszcząć procedurę przygotowania do zbycia w drodze przetargu powstałych z podziału terenów inwestycyjnych za wyjątkiem terenu o powierzchni ok. 19000 m2, który pozostałby w zasobie GMS jako rezerwa na cele oświatowe.
 


udostępnił: Marta Braun, wytworzono: 2019/03/22, odpowiedzialny/a: Marta Braun, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2019/03/22 13:14:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2019/03/22 13:14:33 modyfikacja wartości
Marta Braun 2019/03/22 08:53:22 nowa pozycja