Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 20 z dnia 08 listopada 2019

 

NARADA nr 20_2019

z dnia 8 listopada 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 listopada 2019 r.

1.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

2.     Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

3.     Projekt uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

4.     Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

5.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

6.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK

7.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

8.     Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych przy Alei Wojska Polskiego, stanowiących działki nr 5/7 i 5/9 z obrębu 2028

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

decyzja: Prezydent Miasta przyjął wariant I, tj. wyraził zgodę na wszczęcie procedury zmierzającej do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

2.     Stanowisko w sprawie projektu utworzenia Poradni Fizjoterapeutycznej SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził projekt utworzenia Poradni Fizjoterapeutycznej SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1.     Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego pod siedzibę Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę

2.     Informacja w sprawie aktualizacji planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkól Wyższych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/11/20 09:09:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/11/20 09:09:04 nowa pozycja