Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852755

Aktualna strona: 158900

Wydrukowano: 1003

Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta

wynik naboru - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. M. Boruty-Spiechowicza w Szczecinie,1/2018


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin


Stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie


W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Adam Ciemniak, zamieszkały w Mierzynie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru
Do naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie zgłosił się jeden kandydat. Spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikował się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawił koncepcję pracy na stanowisku dyrektora jednostki oraz udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji ds. naboru.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja ds. naboru podjęła decyzję o rekomendacji Pana Adama Ciemniaka na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Interesująca i spójna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora jednostki przedstawiona przez Pana Adama Ciemniaka spełniła oczekiwania komisji ds. naboru. Pan Adam Ciemniak ma nie tylko bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, ale również jest osobą o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych, takich jak: empatia, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz otwartość na zmiany, które w połączeniu z kilkunastoletnim doświadczeniem, gwarantują prawidłowe i sprawne zarządzanie Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatnata” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.


Data wygaśnięcia: 23.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin