Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 114/18 w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/03/16

Data wejścia w życie: 2018/03/16


Zarządzenie Nr 114/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 42/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 110/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2018 r.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin w składzie:  

1) zespół ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego:

a) Edward Osina - Kanclerz Loży Szczecińskiej Bussines Centre Club,

b) Jan Rosiek - współwłaściciel firmy J.Rosiek & D. Sobczyński Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych s.c.,

c) Mariusz Bandel - Prezes Zarządu Mardel sp. z o.o.,

d) Janusz Puzia - Prezes Zarządu DNHS INVEST sp. z o.o.,

e) Mariusz Zaworski - Członek Zarządu Thomas - Beton Polska sp. z o.o.,

f) Mirosław Łukomski - Prezes Zarządu "Modehpolmo" sp. z o.o.,

g) Robert Woźniak - Prezes Zarządu Elektro- Bud sp. z o.o.,

h) Adam Szymborski - Dyrektor Generalny Cotes Polska sp. z o.o.,

i) dr hab. prof. US. Katarzyna Gadomska - Lila - Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,

j) Robert Król - Prezes Zarządu Multi Projekt sp. z o.o.,

k) Sławomir Okruch - Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie,

l) Wojciech Ciuruś - Prezes Zarządu Ciroko sp. z o.o.,

m) Piotr Hofman - Prezes Zarządu Dedeco Biuro Architektoniczne sp. z o.o.;

2) zespół ds. usług nowoczesnych (BPO, IT, SCC):

a) Jerzy Szkwarek - Prezes Zarządu CSV sp. z o.o.,

b) Kamil Pilarski - Kierownik inżynierii GlobalLogic Poland,

c) Krzysztof Kowalski - Doradca - LSJ HR Group,

d) Zbigniew Wawrzyniak - Wiceprezes Zarządu Eltek Polska sp. z o.o.,

e) Kamil Kusiak - przedstawiciel firmy DGS Poland sp. z o.o.,

f) Piotr Budny - Prezes Zarządu Profi Data sp. z o.o.,

g) Andrzej Wojdała - Dyrektor Avid Technology Poland sp. z o.o.,

h) Marek Więcek - przedstawiciel firmy GlobalLogic Poland,

i) Piotr Kwiatkowski – Dyrektor Zarządzający Dotfusion WEB & MOBILE APP,

j) Piotr Anioła - Wiceprezes ds. operacyjnych Intive,

k) Marzena Mojsiewicz - właściciel firmy ProINFO Internet & Media Marketing,

l) Daniel Czapiewski - właściciel firmy, Dyrektor Zarządzający Stettiner Id&Story,

m) Janusz Pribulka - Prezes Zarządu Sagra Technology sp. z o.o.,

n) Piotr Krężel - właściciel firmy 24fps,

o) Maciej Jankowski - Prezes Fundacji Netcamp,

p) Robert Siudek - DGS Business Services sp. z o.o.,

q) Radosław Borek - brightONE sp. z o.o.,

r) Katarzyna Witkowska - Prezes Stowarzyszenia Klaster ICT,

s) Sylwester Krzywiec - Prezes MVB sp. z o.o.,

t) Wojciech Kozicki - współwłaściciel firmy inProjects sp. z o.o.,

u) Maciej Prusinowski - Dyrektor Generalny DGS Business Services sp. z o.o.,

w) Tomasz Wasikowsiki - Kierownik Contakt Center Arvato Polska,

x) Kamila Bloch - HR Manager Dansk Supermarked,

y) Łukasz Lenczewski - Dyrektor Oddziału - Convergys International;

3) zespół ds. gospodarki morskiej i logistyki:

a) Andrzej Mączka - członek Zarządu Stocznia Partner sp. z o.o.,

b) Arkadiusz Wójcik - Prezes Zarządu Unibaltic sp. z o.o.,

c) Wojciech Pysiak - Wiceprezes Bulk Cargo - Port Szczecin sp. z o.o.,

d) dr hab. prof. US.Wojciech Jarecki - Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,

e) Radosław Sochanowski- Dyrektor Zarządzający Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.,

f) Arkadiusz Świech - Kierownik działu handlowego Finomar sp. z o.o.,

g) Aleksandra Urbanowicz - Przedstawiciel Stoczni Południe S.C.,

h) Mirosław Dynowski - Prezes Zarządu Dynpap sp. z o.o.,

i) Mariusz Kurkierewicz - Dyrektor Zakładu Teleyard sp. z o.o.,

j) Zbigniew Cenkier - Członek Zarządu STR Shpping and Trading sp. z o.o.,

k) Roman Andrzejczak - Wiceprezes Zarządu Stalkon sp. z o.o.,

l) Jacek Ciubak - Prezes Zarządu Fosfan S.A.,

m) Jan Stasiak - Prezes Zarządu Fast Terminals sp. z o.o., Przewodniczący Rady Interesantów Portu,

n) Mirosław Bułdo - Członek Zarządu Phoenix Poland sp. z o.o.,

o) dr inż. Andrzej Montwiłł - Kierownik Zakładu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Morskiej w Szczecinie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski,

p) Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,

q) Laura Hołowacz - Prezes Zarządu CSL Internationale Spedition sp. z o.o.,

r) Dariusz Bernacki - Bernacki i Lis Partnerzy Consulting S.C.,

s) Chrystian Lis - Bernacki i Lis Partnerzy Consulting S.C.,

t) Paweł Brzezicki - Zarządca Komisaryczny Polska Żegluga Morska P.P.,

u) Jacek Wiśniewski - Dyrektor Naczelny EuroAfrica Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce,

w) Wojciech Zdanowicz - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,

x) dr hab.inż. prof. nadzw. ZUT Maciej Taczała - Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

4) zespół ds. innowacji i badań:

a) prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

b) Jacek Drożdżal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia",

c) Konrad Frontczak - Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie,

d) dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Zarządu Copernicus sp. z o.o.,

e) Zbigniew Matkowski - Członek Rady Nadzorczej Fosfan S.A.,

f) Joanna Niemcewicz - Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

g) prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński - Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes Zarządu Read - Gene S.A.;

5) zespół ds. handlu i rzemiosła:

a) Jerzy Bogacki - współwłaściciel firmy DDB Auto Bogacka sp. j.,

b) Roman Kopiński - współwłaściciel Asprod sp. z o.o.,

c) dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Kierownik Katedry Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,

d) Zbigniew Maciaszek - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie,

e) Mirosław Wołosewicz - Prezes Zarządu C.H.U. Manhattan,

f) Dariusz Jędrzejewski - Prezes Zarządu Turzyn sp. z o.o.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 262/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 

 


Załączniki:

udostępnił: B iuro Strategii, wytworzono: 2018/03/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/04/13 12:27:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/04/13 12:27:54 nowa pozycja