Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 372/18 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń wyborczych w wyborach do Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data podpisania: 2018/08/17

Data wejścia w życie: 2018/08/17


                                                      ZARZĄDZENIE NR 372/18
                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                       z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych w wyborachdo Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018.754 t.j.,
zm. poz. 1000, 1225, 1238, 1282, 1349, 1321) zarządzam co następuje:


§ 1. Wyznaczam na terenie miasta Szczecin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.:
1) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (przy skrzyżowaniu z ul. 5 - go Lipca),
2) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (przy skrzyżowaniu z ul. Ku Słońcu),
3) słup ogłoszeniowy przy ul. Brodzińskiego,
4) słup ogłoszeniowy przy ul. Bolesława Śmiałego (przy skrzyżowaniu z ul. 5 Lipca),
5) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy Dworcu Niebuszewo),
6) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja),
7) słup ogłoszeniowy przy ul. Emilii Plater,
8) słup ogłoszeniowy przy ul. Henryka Pobożnego (przy skrzyżowaniu z ul. Szczerbcową),
9) słup ogłoszeniowy przy ul. Karłowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza),
10) słup ogłoszeniowy przy ul. Królowej Korony Polskiej,
11) słup ogłoszeniowy przy ul. Mazurskiej (przy Komendzie Policji),
12) słup ogłoszeniowy przy ul. Makuszyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela),
13) słup ogłoszeniowy przy ul. Metalowej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Szarego),
14) słup ogłoszeniowy przy ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową),
15) słup ogłoszeniowy przy ul. Niedziałkowskiego (przy skrzyżowaniu z al. Papieża Jana Pawła II),
16) słup ogłoszeniowy przy ul. Nurkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką),
17) słup ogłoszeniowy przy ul. Ostrowickiej (przy skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego),
18) słup ogłoszeniowy przy ul. Potulickiej (przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza),
19) słup ogłoszeniowy przy ul. Starzyńskiego (przy cerkwi Św. Mikołaja),
20) słup ogłoszeniowy przy ul. Swarożyca (przy skrzyżowaniu z ul. Parkową),
21) słup ogłoszeniowy przy ul. Św. Józefa (przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
Nr 2 - skrzyżowanie z ul. Grudziądzką),
22) słup ogłoszeniowy przy ul. Tarczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza),
23) słup ogłoszeniowy przy ul. Toruńskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Rumuńską),
24) słup ogłoszeniowy przy ul. Wielkopolskiej (przy skrzyżowaniu z Al. Papieża Jana Pawła II - przy
warzywniaku);
25) słup ogłoszeniowy przy ul. Żaglowej (przy wjeździe do przystani),
26) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul.Szpitalnej 10,
27) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Żółkiewskiego
19a,
28) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy Alei Wojska
Polskiego 167,
29) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Kadłubka 39,
30) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Widzewskiej
12.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                          

                                                                                           Prezydent Miasta
                                                                                            Piotr Krzystek 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/08/17, odpowiedzialny/a: Rafał Miszczuk, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/08/17 13:11:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/08/17 13:11:31 nowa pozycja