Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 190/18 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2018/04/27

Data wejścia w życie: 2018/04/27


ZARZĄDZENIE NR 190/18
PREZYDENTA MIASTA SZACZECIN
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 392/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  2 października 2014 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”  (zm. Zarządzenie Nr 23/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Kapitułę honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w składzie:

Przewodniczący:
1) Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych;
Członkowie:
2) Edmund Runowicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2001 – 2002;
3) Marek Koćmiel – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001;
4) Bartłomiej Sochański – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1994 – 1998;
5) Władysław Lisewski – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1991 – 1994;
6) Jan Czesław Bielecki – Prezydent Miasta Szczecin w latach – 1990 – 1991;
7) Ryszard Rotkiewicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1984 – 1990;
8) Jan Stopyra – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1972 – 1984;
9) Tomasz Kowalczyk – Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Kuriera Szczecińskiego Sp. z o.o.;
10) Paula Skalnicka-Kirpsza – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej O/Szczecin;
11) Krzysztof Nałęcz – Redaktor Naczelny Głosu Szczecińskiego;
12) Artur Kubaj – Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Polskiego Radia Szczecin S.A.;
13) Piotr Lichota – Dyrektor Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A. O/Szczecin;
14) prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego;
15) Artur Daniel Liskowacki – Przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury;
16) Michał Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
17) Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin;
18) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
19) Robert Grabowski – Rzecznik Prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej;
20) prof. dr hab. Leszek Żebrowski – Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2017 r.;
21) Leszek Herman – Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2017 r.;
22) Jolanta Tryszkiewicz – osoba wyłoniona w drodze konkursu „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”;
23) Milena Hałko - osoba wyłoniona w drodze konkursu „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”;
24) Danuta Sepuco - osoba wyłoniona w drodze konkursu „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 173/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/05/02, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2018/05/02 10:23:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2018/05/02 10:23:29 modyfikacja wartości
Renata Arent 2018/05/02 10:20:38 nowa pozycja